Welke hulp kan ik verwachten?

Het project ‘Seghwaert maakt vaart’ kan je helpen te ontdekken:

– Welke energiebesparende maatregelen je nodig hebt om je woning zuiniger te maken

– Hoe je eventuele kosten minimaal kunt houden bij maximale opbrengsten

– Welke hulp je vanuit je wijk kan krijgen

– Hoe je zelf buurtgenoten kan helpen om hun energieverbruik omlaag te brengen

Energiescans

Energiescan op maat

Wil je weten welke praktische en woningmaatregelen je kan nemen om energie te besparen? Vraag dan een energiescan aan! Twee energieconsulenten komen bij je thuis om te horen wat je wensen zijn en te zien welke woningmaatregelen kansrijk zijn. Je krijgt daarvan een verslag. Een energieambassadeur bespreekt het resultaat met je en helpt je om de volgende stap te zetten. De energiescan is gratis. De resultaten zijn alleen voor jou en de initiatiefnemers van het project toegankelijk.

Energy Party

party

Wil je weten welke praktische maatregelen je kan nemen om energie te besparen? En zijn je buren daar ook in geïnteresseerd? Dan laten de energieconsulenten van de stichting Piëzo jou en je buren in een uur tijd zien hoe je dat eenvoudig kan doen en welke producten je daarbij kunnen helpen.

Energiescan online

online

Wil je een snelle indruk van energiebesparende maatregelen voor je woning? Doe dan de Quickscan op de website van Reimarkt!

Wil je zelf je buren helpen? Dat kan!

Als lid buurtteam

Met een team van buurtgenoten organiseer je acties om uw buurt enthousiast te maken voor energiebesparing. Je krijgt daarbij ondersteuning van DEZo en door een lokale energieambassadeur.

Als energieambassadeur

Je wordt energieambassadeur door het volgen van de basiscursus ‘energieconsulent’ en de vervolgcursus ‘energieambassadeur’ bij de stichting Piëzo.

KOSTEN & VERPLICHTINGEN

Er zijn geen kosten verbonden aan de diensten uit dit project. Zo betaal je dus niets voor:

  • een energiescan
  • een Energy Party
  • de opleiding tot energieconsulent en/of energieambassadeur

De projectpartners DEZo, de stichting Piëzo, Reimarkt en de gemeente Zoetermeer zullen u in het kader van dit project dus nooit een rekening sturen!

Wanneer je andere partijen opdracht geeft tot advies of het uitvoeren van  woningmaatregelen (zoals woningisolatie) dien je dat uiteraard zelf te betalen, ook wanneer het een lokaal bedrijf betreft dat in de bedrijvenlijst op deze website staat.

Verplichtingen

Wanneer je één of meerdere diensten afneemt, in het kader van dit project, dien je zelf volledige medewerking te verlenen aan de uitvoering daarvan. Zo wordt er van je verwacht dat je tijdens een energiescan de energieconsulenten de gevraagde informatie geeft.

Binnen het project ‘Seghwaert maakt vaart’ gaan de projectpartners (DEZo, stichting Piëzo, Reimarkt en de gemeente) zorgvuldig om met de door jou verstrekte informatie. Deze informatie wordt goed beveiligd en wordt niet met anderen gedeeld.

Door afname van één of meer van de diensten in het kader van ‘Seghwaert maakt Vaart’ dien je er wel expliciet mee akkoord te gaan dat de informatie, die je ons geeft, door de projectpartners onderling wordt uitgewisseld voor zover dat nodig is om je van dienst te zijn.