Wat is een energieambassadeur (EA)?

Een energieambassadeur is iemand die buurtbewoners stimuleert/helpt (nadat zij hebben besloten) om hun woning energiezuinig te (willen) maken. Als energieambassadeur zorg je ervoor dat:

 • je in kaart brengt wat de energiebesparende wensen van de bewoners zijn
 • je bekijkt of de woning geschikt is voor energiebesparing
 • je kijkt wat er financieel wel of niet mogelijk is
 • je bedenkt oplossingen die passen bij de wensen en de woning van de eigenaar
 • je maakt een kort verslag met daarin de mogelijkheden voor energiebesparingen

Met het verslag kan de huiseigenaar besluiten om technisch advies en een prijs op te vragen via Reimarkt of direct bij een leverancier.

Ja, ik wil een energieambassadeur worden!

Je wil energieambassadeur worden, maar dat ben je niet zomaar. Daar moet je wel wat voor doen. Eerst volg je een opleiding bij de Stichting Piëzo. De opleiding is gratis, maar is niet vrijblijvend. De opleiding bestaat uit twee onderdelen:

1. De basiscursus energieconsulent

Bij deze cursus doe je kennis op over:

 • de noodzaak van energie besparen
 • de energierekening
 • goedkope besparingsmogelijkheden in het gebruik van de woning
 • het houden en opzetten van een €nergy Party

2. De vervolgcursus energieambassadeur

In deze cursus leer je:

 • de belangrijkste woningtypen te benoemen
 • het benoemen van de belangrijkste onderdelen en installaties van een woning
 • de belangrijkste energiebesparende woningmaatregelen te benoemen
 • bijbehorende termen te gebruiken
 • in gesprek te gaan met de huiseigenaar en bewoners over energiebesparingen
 • de wensen van de huiseigenaar en -bewoners in kaart te brengen
 • een korte woningopname te doenverslag te doen van de bevindingen

Na het volgen van beide cursussen kan je aan de slag als energieambassadeur.

Moet ik als energieambassadeur alles alleen doen?

Nee, als energieambassadeur krijg je natuurlijk hulp van andere ambassadeurs. Voor vragen kun je altijd rekenen op de projectleider en de vrijwilligers van het project ‘Seghwaert maakt vaart’. Regelmatig komen de energieambassadeurs bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en om te kijken of en waar er ondersteuning nodig is.

Als er in een wijkdeel van de energieambassadeur een buurtteam wordt opgericht, zal de projectleider van ‘Seghwaert maakt vaart’ de energieambassadeur daarmee in contact brengen. De energieambassadeur kan het buurtteam dan ondersteunen met kennis en ideeën en toetreden tot het buurtteam.