Wat is een buurtteam (BT)?

Een buurtteam is een enthousiaste groep mensen, die hun buurt wil motiveren om hun woning energiezuinig te maken. Het buurtteam bestaat uit 3 tot 6 mensen met belangstelling voor energiebesparing en -opwekking.

De leden van het buurtteam hebben verschillende talenten, waaronder in elk geval:

  • organiseren
  • verbinden
  • technische kennis (kan een energieambassadeur zijn)

Wat is een buurt?

Een buurt kan bestaan uit 1 of meer woningblokken, een aantal straten, een straat of een deel van een straat. De omvang kan uiteenlopen van 20 tot 200 woningen. Dat hangt af van de mate waarin de buurtteamleden gevoel hebben met het gebied en de woningen.

Wat doe je als lid van een buurtteam?

Als lid van een buurtteam help je het team om:

  • aandacht te krijgen voor energiebesparing in de buurt
  • activiteiten voor energiebesparing op te zetten
  • te verkennen aan welke energiebesparende woningmaatregelen de buurt behoefte heeft
  • welke woningmaatregelen bijzonder geschikt worden bevonden door de buurt
  • behoefte aan gezamenlijke (inkoop-)acties voor de buurt te signaleren
  • te signaleren wanneer buurtbewoners kennis over woningmaatregelen willen delen

Krijg je hulp als buurtteamlid?

Ja. In het project ‘Seghwaert maakt vaart’ komen buurtteams en energieambassadeurs regelmatig bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en om te zien welke ondersteuning zij vanuit het project nodig hebben. Denk aan het opstellen van een draaiboek om de activiteiten in de buurt te plannen.

Ja, ik wil lid van een buurtteam worden!

Prima keuze! De projectleider van ‘Seghwaert maakt vaart’ zal je in contact brengen met andere belangstellenden in je wijk of buurt en een kennismaking organiseren. Hij zal je ook helpen om nieuwe buurteamleden te werven.