Home

Seghwaert maakt vaart

ZOETERMEER ENERGIENEUTRAAL

Op deze website ontdek je wat je, als inwoner van de wijk Seghwaert, kan doen om energie te besparen, zodat je zelf je resterende behoefte aan energie duurzaam kan opwekken. Ook ontdek je:

− Wat je zelf kan doen om energie te besparen

− Hoe je daarbij hulp uit je buurt kan krijgen

− Hoe je zelf buurtgenoten kan helpen

Zo draag je je steentje bij aan de klimaatdoelstellingen, verbeter je je woning en bespaar je geld!

VOOR WIE?

Deze website is bedoeld voor elke inwoner van de wijk Segwhaert die:

  • praktische manieren zoekt om energie te besparen of
  • de eigen woning energiezuiniger wil maken of
  • buurtgenoten daarmee wil helpen

OVER ZOETERMEER ENERGIENEUTRAAL

Zoetermeer Energieneutraal is een initiatief van de Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer (DEZo) in opdracht van de Gemeente Zoetermeer.  

INITIATIEFNEMERS

Het project ‘Seghwaert maakt vaart’ is een project van de Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer (DEZo), de stichting Piëzo en de gemeente Zoetermeer in samenwerking met Reimarkt.

WAAROM BELANGRIJK?

Door zoveel energie te besparen dat we onze resterende behoefte zelf duurzaam op kunnen wekken, wordt de wijk Seghwaert energieneutraal. Er is dan geen grote energiecentrale nodig, die CO2 in de lucht brengt door het verbranden van gas of kolen. Dat is belangrijk, want CO2 zorgt voor opwarming van de aarde. Dat heeft veel gevolgen, zoals:

  • smeltend poolijs, waardoor de zeespiegel stijgt en Nederland wordt bedreigd
  • mislukkende oogsten over de hele wereld met honger, conflicten en grote vluchtelingenstromen
  • uitsterven van bestaande soorten planten en dieren en een goed klimaat voor tropische zieken
  • het dalen van de bodem in Groningen, dat gepaard gaat met aardschokken

Een groot voordeel is, als we de energievoorziening in Seghwaert in eigen hand nemen, dat we niet meer volledig afhankelijk zijn van machtige energieleveranciers en energie uit dubieuze landen.

BUURTTEAM SLOTEN

In de buurt ‘Sloten’ is het eerste buurtteam in de wijk ‘Seghwaert’ van start gegaan! Een aantal enthousiaste bewoners van deze buurt hebben de handen in elkaar geslagen om hun mede buurtbewoners te gaan helpen om hun huizen te verduurzamen.

NIEUWSBRIEF

Wil je een bericht ontvangen als er nieuws is? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief